dr n. med. Ryszard Makosiej

Zastępca Kierownika Kliniki Gastroenetrologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

dr n. med. Elżbieta Dółka

Starszy asystent w Klinice Alergologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

dr n. med. Małgorzata Biernacka-Zielińska

Klinika Pediatrii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi