dr n. med. Zbigniew Lipczyk

Zastępca Kierownika Kliniki Ortopedii I Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista II stopnia z dziedziny ortopedii i traumatologii (1991). Posiada umiejętności eksperckie z dziedziny ultrasonografii ortopedycznej poświadczone przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii. W 1995 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Algorytm diagnostyczno – terapeutyczny dysplazji stawu biodrowego”.

Strona internetowa: http://www.zbigniew.lipczyk.com/