dr n. med. Dariusz Olejniczak

specjalista chirurgii i urologii dziecięcej

Zastępca Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 1986 roku ukończył naukę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 30 lat ajmuje się chirurgicznym leczeniem dzieci. Uzyskał tytuł specjalisty pierwszego i drugiego stopnia chirurgii dziecięcej oraz specjalisty urologii dziecięcej, a także tytuł doktora nauk medycznych. Odbył staże w klinikach chirurgicznych i urologicznych, również za granicą (Presbyterian Morgan Stanley Children,s Hospital – Centrum Medyczne Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku).