dr n. med. Aleksander Górski

starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr M. Pirogowa w Łodzi. Wybitnej klasy specjalista z ultrasonografii naczyń.

dr n. med. Justyna Cielecka

starszy asystent Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala MSWiA w Łodzi., ul. Północna 42.