dr n. med. Aleksander Górski

starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr M. Pirogowa w Łodzi. Wybitnej klasy specjalista z ultrasonografii naczyń.