USG serca

lek. med. Piotr Jakubowski

Starszy asystent Kliniki Elektrokardiologii Katedry i Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, ul. Pomorska 251)

Specjalizacja

 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne

USG serca

dr n med. Emilia Borowik

specjalista chorób wewnętrznych

specjalista kardiolog

 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi
 • Centrum Kardiologii Scanmed, Kutno

USG narządów ruchu i stawów biodrowych

dr n. med. Zbigniew Lipczyk

Zastępca Kierownika Kliniki Ortopedii I Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Posiadam specjalizację II z dziedziny ortopedii i traumatologii (1991), Ma umiejętności eksperckie z dziedziny ultrasonografii ortopedycznej poświadczone przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii. W 1995 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Algorytm diagnostyczno – terapeutyczny dysplazji stawu biodrowego”.

USG naczyń Dopplera

dr n. med. Aleksander Górski

Starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr M. Pirogowa w Łodzi. Wybitnej klasy specjalista z ultrasonografii naczyń.

USG – wielonarządowe

dr n. med. Ryszard Majka

specjalista ultrasonografii

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie radiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 • tarczyca i węzły chłonne

 • piersi

 • jama brzuszna

 • opłucna

 • szyja i ślinianki

 • układ moczowy (  w tym prostata)

 • jądra